Univerza na Primorskem

Univerza na Primorskem

Univerza na Primorskem

Univerza na Primorskem je po času svojega nastanka tretja slovenska univerza (za Univerzo v Ljubljani in v Mariboru). Ustanovljena je bila 29. januarja 2003 s posebnim zakonom, ki ga je sprejel Državni zbor. Univerza na Primorskem danes vključuje devet članic. Od tega je 6 članic fakultet, 2 članici sta raziskovalna zavoda, ena članica pa je drug zavod. Univerza na Primorskem za enkrat še nima svoje univerzitetne knjižnice po vzoru Univerzitetne knjižnice v Ljubljani, ampak imajo posamezne fakultete in raziskovalna zavoda svoje lastne knjižnice. Univerza na Primorskem tako skupno šteje šest visokošolskih knjižnic s strokovno študijsko literaturo.

Univerza na Primorskem je bila ustanovljena tudi zaradi geografske lege in pokritosti našega prostora z univerzitetnimi središči. Na ta način je bilo študentom iz tega predela Slovenije olajšano opravljanje in obiskovanje predavanj in drugih pedagoških obveznosti, če so se odločili za vpis v katerega izmed študijskih programov, ki delujejo pod okriljem Univerze na Primorskem.

Kot omenjeno zgoraj Univerzo na Primorskem sestavlja devet članic: Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ), Fakulteta za management (UP FM), Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), Pedagoška fakulteta (UP PEF), Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ), Visoka šola za dizajn iz Ljubljane (UP VŠD), Fakulteta za turistične študije Portorož-Turistica (UP FTŠ Turistica), Znanstveno-raziskovalno središče Koper in Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (UP PINT). V sklopu Univerze deluje tudi 6 visokošolskih knjižnic: Visokošolska knjižnica Fakultete ua humanistične študije v Kopru, Visokošolska knjižnica Fakultete za management in Pedagoške fakultete v Kopru, Visokošolska knjižnica Fakultete za turistične študije – Turistice v Portorožu, Visokošolska knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje v Kopru, Visokošolska knjižnica Visoke šole za zdravstvo v Izoli in Visokošolska knjižnica Znanstveno-raziskovalnega središča v Kopru.

Univerza na Primorskem je dejavna tudi na področju mednarodnega sodelovanja. Že od leta 2004 je tako UP članica dveh mednarodnih združenj: EUA – European Univesity Association in IMHE/OECD – Institutional Management in Higher Education/Organisation for Economic Co-operation and Development. Univerza izvaja tudi programe Erasmus, Socrates, Jean Monnet, Leonardo da Vinci in druge (CEEPUS, Jadransko-jonska pobuda).

 

Vir fotografije.

Obvestilo
Zavrnili ste piškotke za napredno oglaševanje oziroma piškote družbenih omrežij ter spletne analitike, zato vam je onemogočen dostop do spletne strani. Piškotki nam omogočajo, da so vsebine za vas brezplačne.

Potrdite piškotke in si zagotovite neomejen dostop.
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani