Tečaj angleškega jezika

Tečaj angleškega jezika

tečaj angleščine

Angleščina je eden izmed globalno najbolj razširjenih jezikov. To je najverjetneje tudi poglavitni razlog, zakaj se za tečaje angleščine odloči daleč največ posameznikov, ki se odločajo za jezikovne tečaje nasploh. Namen tečajev iz angleškega jezika je pridobitev novega znanja iz angleščine, pogosto pa je cilj tečajnikov tudi pridobitev potrdila o znanju tega jezika ali pridobitev mednarodno veljavnega certifikata. Med najpogostejše razloge, zakaj so se odločili za tečaj angleščine, tako udeleženci tečajev navajajo iskanje zaposlitve v tujini, vpis na študij v tujini ter zahteva delodajalca pri menjavi službe.

Različni izpiti iz znanja angleščine

Posamezniki, ki uspešno zaključijo tečaj angleščine, lahko izbirajo med različnimi izpiti iz znanja tega jezika. Izpit tako lahko posamezniki opravljajo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, na British Councilu, kjer se opravljajo izpiti Univerze v Cambridgeu (PET, FCE, CAE, CPE in BEC) in izpit IELTS, na Republiškem izpitnem centru (RIC) ali pa se odločijo za opravljanje izpita TOEFL. Vsi, ki opravljajo tečaj angleščine, se za tovrstne izpite ne odločijo, saj v marsikateri situaciji zadoščajo že ustrezna potrdila jezikovne šole, pri kateri ste tečaj opravljali. Tako je ponavadi, ko gre za vpis v podiplomski študij pri nas ali pa za zahteve delovnega mesta, ki ga boste opravljali v Sloveniji. Jezikovne šole tako poleg tečajev organizirajo tudi teste in pogovore v tujem jeziku.

Če tečajnik na koncu opravljenega tečaja iz angleščine vseeno potrebuje izpit, se je smiselno pred opravljanjem le-tega pozanimati, katerega je potrebno opraviti. To je seveda odvisno od situacije in tega, kateri izpit morate pri vpisu, na delovnem mestu, itd. predložiti. Prav tako se izpiti organizirajo na določene časovne intervale. Izpiti na RIC in izpiti Univerze v Cambridgeu se izvajajo trikrat letno (februar, junij, oktober), izpiti IELTS pa so razpisani skozi celo leto (11 izpitov). Na Filozofski fakulteti se kandidat z izpraševalcem dogovori za individualni rok.

Cene izpitov

Za izpite Univerze v Cambridgeu je potrebno plačati med 108 in 207 evri, izpit TOEFL stane 180 evrov, Na Filozofski fakulteti stane izpit iz angleščine 123 evrov, na RIC pa 115 evrov.

Obvestilo
Zavrnili ste piškotke za napredno oglaševanje oziroma piškote družbenih omrežij ter spletne analitike, zato vam je onemogočen dostop do spletne strani. Piškotki nam omogočajo, da so vsebine za vas brezplačne.

Potrdite piškotke in si zagotovite neomejen dostop.
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani