Prekvalifikacija poklica – zakaj in kdaj se odločiti zanjo?

Prekvalifikacija poklica – zakaj in kdaj se odločiti zanjo?

prekvalifikacija

Prekvalifikacija poklica pomeni dodatno pridobivanje novih znanj in veščin poleg že obstoječe izobrazbe, ki jo imamo. Prekvalifikacije na univerzitetni ravni ne obstajajo, temveč je potrebno iti pri pridobivanju povsem novih, specifičnih znanj in veščin nazaj na začetek. Prekvalifikacije tako običajno potekajo na srednješolski poklicni ravni, lahko pa posameznik nato z novim pridobljenim znanjem v isti smeri nadaljuje tudi z visokošolskim ali višješolskim izobraževanjem.

Namen in cilj prekvalifikacije

Osnovni namen poklicne prekvalifikacije je pridobitev novega znanja, ki nam bo pomagal pri iskanju oziroma opravljanju nove zaposlitve. Prekvalifikacije so namenjene temu, da se posameznik lažje uveljavi na trgu dela. S prekvalifikacijo si posameznik tako pridobi nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK). Nekateri nato z izobraževanjem še nadaljujejo – v isti smeri na visokošolski ali višješolski ravni.

Prekvalifikacije so mnogokrat povezane tudi s samozaposlovanjem. Nacionalna poklicna kvalifikacija obsega 259 različnih programov, med katerimi lahko posamezniki izbirajo. Pri prekvalifikacijah gre navadno za neformalne oblike izobraževanja, ki pa pred posameznike vendarle postavljajo določene vstopne pogoje, brez katerih ni mogoče pridobiti javno veljavnega certifikata, s katerim dokazujemo določena osvojena znanja in kompetence. Pogoji za pridobitev NPK so končana osnovna šola, starost najmanj 23 let in vsaj 5 let izkušenj pri delu z ljudmi ali vsaj leto izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, oseb s posebnimi potrebami ali invalidov.

Register izvajalcev, ki vodijo programe nacionalne poklicne kvalifikacije, vodi Državni izpitni center. Nacionalna poklicna kvalifikacija v praksi pomeni zelo praktična usposabljanja in izobraževanja, s katerimi posamezniki osvojijo predvsem nove veščine in praktična znanja, ki so za določeno prekvalifikacijo poklica zahtevana in potrebna. Zadnja štiri leta se je na tem področju dogajalo veliko, saj je bilo izdanih nekaj manj kot 16.000 certifikatov, 13.000 samo v zadnjih dveh letih.

Mnoge, ki se odločijo za prekvalifikacijo poklica, prepriča tudi podatek, da se po uspešnem dokončanju programov usposabljanja in potrjevanja NPK zaposli kar 70% vseh, ki so se izobraževanja udeležili.

Obvestilo
Zavrnili ste piškotke za napredno oglaševanje oziroma piškote družbenih omrežij ter spletne analitike, zato vam je onemogočen dostop do spletne strani. Piškotki nam omogočajo, da so vsebine za vas brezplačne.

Potrdite piškotke in si zagotovite neomejen dostop.
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani