Kaj je Nefiks?

Kaj je Nefiks?

nefix

Nefiks je orodje za beleženje in priznanje vseh neformalno pridobljenih znanj. Ideja je nastala kot partnerski projekt Urada RS za mladino in mladinske organizacije Društva mladinski ceh. Sedaj Nefiks deluje pod okriljem istoimenskega zavoda.

Zakaj Nefiks?

Ideja Nefiksa se je porajala zaradi spremenjenih življenjskih razmer in zavesti, da se mladi danes učijo v raznih situacijah in na različne načine, pri tem pa pogosto pridobivajo zelo pomembne kompetence in znanja, katere je mogoče uporabiti v različne namene – na primer pri zaposlitvi, nadaljnjem izobraževanju, pri priznavanju izkušenj, itd. Gre torej za zavest, da mladi skozi različne situacije pridobivajo dragocena neformalna znanja, ki se do sedaj niso primerno vrednotila in upoštevala. Sedaj se z idejo Nefiksa končno poudarja fleksibilnost in prenosljivost takšnih znanj in kompetenc.

Kaj je z Nefiksom drugače?

Neformalno pridobljena znanja in kompetence se zabeleži na način, da jih bo mogoče upoštevati za potrebe nadaljnjega izobraževanja ali pa za potrebe zaposlovanja. Nefiks pomeni, da se je vzpostavil sistem, kjer se sistematično in natančno beleži kompetence mladih na enem mestu, hkrati pa omogoča tudi izpis Europass življenjepisa, ki se običajno prilaga prošnjam za delo. Z Nefiksom tudi naša država sledi trendom na ravni EU (npr. Youthpass). Prav tako se tudi pri nas poleg Nefiksa že pojavljajo pravilniki za priznanje neformalno pridobljenega znanja na fakultetah. Nefiks je poznan in spoštovan doma in v tujini. Doma mu je priložnost dala Univerza v Ljubljani, ki ga je priporočila kot možno orodje za priznavanje neformalno pridobljenega znanja. V tujini so flamski sistem za priznanje neformalnega znanja, imenovan Oskar, zasnovali na izsledkih našega Nefiksa. Potrebe na trgu dela in najnovejše raziskave so pokazale potrebo po vzpostavitvi takšnega sistema, s pomočjo katerega se izobraževanje smiselno in celostno nadgrajuje.

e-Nefiks

Nefiks obstaja v dveh različicah: kot knjižica Nefiks in kot elektronska različica. e-Nefiks je elektronska verzija sistema, ki je brezplačno na voljo vsem. Do njega je moč dostopati na podpornem portalu www.talentiran.si. V e-Nefiks je vključenih že več kot 16.000 posameznikov. Do njega je enostavno dostopati in je preprost za uporabo. Mlade ta verzija gotovo motivira k udejstvovanju in aktivnemu pridobivanju novih kompetenc. Prav tako na enostaven način omogoča celovit pregled vseh kompetenc in znanj, na podlagi katerega je mogoče učinkovito načrtovanje lastne kariere. E-Nefiks želi mlade spodbuditi k čim bolj učno poklicni karierni orientaciji. Elektronska različica Nefiksa je torej uporabno orodje, s katerim lahko mlad posameznik opiše in ovrednoti vsa pridobljena znanja.

Indeks v Nefiksu je nastal po skandinavskem modelu in bil prilagojen našim razmeram. Razdeljen je na 6 tematskih področij:

  • Pridobivanje znanj z delom preko študentskih servisov,
  • Pridobivanje znanj z aktivnim državljanstvom in delom na projektih,
  • Pridobivanje izkušenj v tujini,
  • Pridobivanje znanj na taborih in preko prostovoljstva,
  • Pridobivanje znanj na tečajih in seminarjih (organizirane oblike izobraževanja),
  • Ostali načini pridobivanja znanj.

Kako deluje Nefiks?

Ko posameznik zapiše neko aktivnost, jo mora potrditi izvajalec izobraževanja ali delodajalec. To pomeni, da je v knjižici poleg aktivnosti še veljaven žig in podpis. V e-obliki je namesto žiga in podpisa dovolj elektronska potrditev (uradni email naslov osebe in IP računalnika).

Ko neko aktivnost vpišemo, je najbolj pomembno, da pridobljeno znanje ali kompetenco opišemo na način, zanimiv za morebitne delodajalce. To pomeni, da je potrebno v Nefiks vpisati, kaj nekdo zna. Za vpisovanje v elektronsko verzijo Nefiksa se je potrebno registrirati na spletni strani www.nefiks.si .

Obvestilo
Zavrnili ste piškotke za napredno oglaševanje oziroma piškote družbenih omrežij ter spletne analitike, zato vam je onemogočen dostop do spletne strani. Piškotki nam omogočajo, da so vsebine za vas brezplačne.

Potrdite piškotke in si zagotovite neomejen dostop.
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani