Kaj je izobraževanje odraslih?

Kaj je izobraževanje odraslih?

izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih spada pod širši pojem vseživljenjskega učenja in izobraževanja. Lahko ga štejemo kot napredno oziroma dodatno izobraževanje, ki izpolnjuje formalno učenje. Lahko pa ga definiramo tudi kot neformalno obliko, kljub temu, da se pri večini programov pridobi javno veljavne listine.

Razlog, zakaj se odrasli vključijo v programe izobraževanja, je lahko potreba pri delu ali pa lastna želja po dodatnem pridobivanju znanja. Predvsem je pomembna motivacija za učenje in volja, saj se le tako uspemo veliko naučiti, kljub temu, da v poznem življenjskem obdobju naše sposobnosti niso več na vrhuncu.

Izobraževanje odraslih ima štiri temeljne kategorije, in sicer formalno izobraževanje za pridobitev javno priznane stopnje izobrazbe, formalno izobraževanje za pridobitev strokovne ali poklicne izobrazbe, neformalno splošno izobraževanje in neformalno izobraževanje za poklic ali poklicno delo.

Prva od štirih vrst izobraževanja omogoča odraslim pridobitev osnovnega in splošnega znanja, ki ga v mladosti zaradi različnih razlogov niso uspeli pridobiti. Tu gre predvsem za izobraževanje v osnovni in srednji šoli. Druga vrsta omogoča pridobitev višje izobrazbe, kar zajema srednjo, višjo in visoko stopnjo, pa tudi razna usposabljanja za poklicno delo ter specializacije.

Pri neformalnem splošnem izobraževanju gre za usposabljanje in učenje za lastne potrebe oziroma želje ter osebnostni razvoj. Zadnja kategorija izobraževanja odraslih pa vključuje usposabljanje in izobraževanje, ki sta zahtevana za določeno delovno mesto in napredovanje v karieri.

V Sloveniji imamo izobraževanje odraslih urejeno z Zakonom o izobraževanju odraslih, v katerem je določeno, da imajo vsi udeleženci izobraževanja pravico do organiziranega izobraževanja pod strokovnim vodstvom in do izobraževalnega dopusta ter drugih pravic, ki so določene s predpisi in kolektivnimi pogodbami. Izobraževanja odraslih lahko opravljajo vsi učitelji, predavatelji na višjih strokovnih šolah, organizatorji izobraževanja odraslih ter drugi strokovni delavci v ljudskih univerzah, šolah itd. Vlada RS določi letni program izvajanja izobraževalnih programov, ki se izvajajo iz javnih sredstev. Izvajalce letnega programa izberejo pristojna ministrstva na podlagi razpisa.

Eden od projektov izobraževanja odraslih v Sloveniji je tudi Simbioza, ki ponuja računalniške delavnice za starejše. Ponavadi gre za tedensko delavnico, pri kateri sodelujejo mladi vodje in prostovoljci, ki svoje znanje z računalniki in mobilno tehnologijo prenašajo na starejše, ki so željni znanja. Gre za zelo zanimivo in uspešno medgeneracijsko sodelovanje, ki se iz leta v leto še izboljšuje.

Obvestilo
Zavrnili ste piškotke za napredno oglaševanje oziroma piškote družbenih omrežij ter spletne analitike, zato vam je onemogočen dostop do spletne strani. Piškotki nam omogočajo, da so vsebine za vas brezplačne.

Potrdite piškotke in si zagotovite neomejen dostop.
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani