Fakulteta za pomorstvo in promet

Fakulteta za pomorstvo in promet

fakulteta za pomorstvo in promet

Fakulteta za pomorstvo in promet (FPP) je članica Univerze v Ljubljani s sedežem fakultete v Portorožu. Fakulteta je za naš prostor zelo pomembna, saj ima Slovenija obmorsko lego in ugoden geo-prometni položaj sredi Evrope. Za to, da bi naš prometni sistem zadovoljivo funkcioniral, potrebujemo visoko usposobljene znanstvene in strokovne kadre. Fakulteta za pomorstvo in promet tako študente opremi z znanji za obvladovanje teorije sistemov, problematiko eksploatacije prometne infrastrukture, tehnologijo in organizacijo prometa, ekonomiko, varnosti prometa, prometno ekologijo ter s teorijo upravljanja in vodenja. Na univerzitetne in visokošolske programe FPP je vpisanih okoli 2000 rednih in izrednih študentov. Izredni študij je organizira na sedežu fakultete v Portorožu in v Ljubljani ter Celju.

Študijski programi na FPP

Kot ostale fakultete je tudi FPP sprejela sistem študija po zahtevah Bolonjske deklaracije. Gre za sistem 3 + 2 + 3 (3 leta na prvi stopnji, 2 leti na drugi stopnji in 3 leta na tretji stopnji).

Na prvi stopnji potekajo Visokošolski strokovni študijski programi:

  • Navtika
  • Ladijsko strojništvo
  • Prometna tehnologija in transportna logistika (smeri: Transportna logistika, Tehnologija cestnega prometa, Tehnologija pomorskega prometa, Tehnologija železniškega prometa, Tehnologija poštnega prometa in Tehnologija zračnega prometa)

Poleg visokošolskih strokovnih programov so študentom na voljo tudi univerzitetni: Univerzitetni študijski program prve stopnje Tehnologija prometa. Ta program je mednarodno verificiran pri evropskem združenju inženirjev in tehnikov FEANI. Vsi tisti študentje, ki uspešno zaključijo ta program, imajo možnost, da pridobijo naziv: EVROING. Pomorski programi so verificirani pri mednarodni organizaciji IMO.

Na drugi stopnji lahko študentje izbirajo med dvema podiplomskima magistrskima študijskima programoma (druge stopnje):

  • Pomorstvo (smeri: Morske vede, Pomorski sistemi, Pomorsko inženirstvo)
  • Promet (smeri: Transportna logistika, Prometna tehnologija, Transportna logistika)

Na tretji stopnji FPP študentom ponuja Podiplomski doktorski študijski program tretje stopnje Pomorstvo in promet.

FPP in mednarodna sodelovanja

Fakulteta za pomorstvo in promet je aktivna tudi pri mednarodnih sodelovanjih. Študentje lahko vse informacije o mednarodnem študijo pridobijo v Mednarodni pisarni fakultete. FPP je vključena v razne programe izmenjave študentov, npr. v Erasmus, Basileus, Connec, Lisum, itd. Fakulteta že več let sodeluje tudi z Inštitutom za mednarodno pomorsko pravo, Malta (IMO, IMLI) in z državno institucijo Transport Malta. FPP izvaja tudi številne ekskurzije v tujino, razne seminarje in okrogle mize.

Obvestilo
Zavrnili ste piškotke za napredno oglaševanje oziroma piškote družbenih omrežij ter spletne analitike, zato vam je onemogočen dostop do spletne strani. Piškotki nam omogočajo, da so vsebine za vas brezplačne.

Potrdite piškotke in si zagotovite neomejen dostop.
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani