Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

fakulteta za gradbeništvo

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (FGG) je članica Univerze v Ljubljani. Gre za fakulteto z večletno tradicijo in ugledom, tako doma kakor tudi na tujem. FGG se lahko pohvali tudi z mednarodno priznanimi programi (študijski programi geodezije in vodarstva, gradbeništva ter komunalnega inženirstva). Fakulteta skrbi tako za znanstveno-raziskovalne delo, kakor za povezavo le-tega z aplikativnim, raziskovalnim delom. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo omogoča dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje kadrov.

Študijski programi na UL FGG

Izobraževanje na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo poteka na dodiplomskem in podiplomskem nivoju, vključuje pa tudi razne neformalne oblike izobraževanja, katerih namen je spodbujanje raziskovanja in širitev znanja. Velik poudarek je tudi na aplikativnem in raziskovalnem delu.

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani na prvi stopnji ponuja dva visokošolska in štiri univerzitetne programe. Visokošolska programa sta Operativno gradbeništvo in Tehnično upravljanje nepremičnin. Univerzitetni programi na prvi stopnji pa so štirje, in sicer: Gradbeništvo, Stavbarstvo, Geodezija in geoinformatika ter Vodarstvo in komunalno inženirstvo. Na drugi stopnji UL FGG organizira programe (5): Gradbeništvo, Stavbarstvo, Prostorsko načrtovanje, Geodezija in geoinformatika ter Okoljsko gradbeništvo. Na tretji stopnji pa fakulteta organizira dva programa: Grajeno okolje in Varstvo okolja.

Skupna podlaga vsem programom na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo so naravni viri (voda, zemlja, prostor in zrak), njihova trajnostna izraba ter naravni in umetni materiali/proizvodi. Fakulteta se usmerja v raziskovanje naravnih virov in kako s temi viri trajnostno gospodariti. Cilj vseh programov na fakulteti je izobraziti visoko usposobljene in podkovane strokovnjake za področja: gradbeništvo, vodarstvo, geodezija, prostorsko načrtovanje rabe prostora, uporaba naravnih virov in komunalno inženirstvo. Za temi kadri se ves čas tudi kaže potreba ter povpraševanje

UL FGG – povezovanje znanstvenih dognanj s prakso

Ena izmed osrednjih skrbi Fakultete za gradbeništvo in geodezijo je povezovanje znanstvenega raziskovanja in sočasnih dognanj z prakso. Profesorji zato v študijski proces ves čas sproti vključujejo nove dosežke, nova spoznanja in ugotovitve, ter tako študente seznanjajo z aktualnimi napredki v stroki. Na ta način se ustvarjajo tudi povezave z gospodarstvom, kar je še zlasti pomembno za pridobivanje praktičnih izkušenj in novih poznanstev. Študij se ves čas trudi posodabljati metode poučevanja, da bi se nenehno povečevala tudi splošna kakovost študija.

Obvestilo
Zavrnili ste piškotke za napredno oglaševanje oziroma piškote družbenih omrežij ter spletne analitike, zato vam je onemogočen dostop do spletne strani. Piškotki nam omogočajo, da so vsebine za vas brezplačne.

Potrdite piškotke in si zagotovite neomejen dostop.
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani