Fakulteta za elektrotehniko

Fakulteta za elektrotehniko

fakulteta za elektrotehiko

Fakulteta za elektrotehniko oziroma FE je ena izmed članic Univerze v Ljubljani. Fakulteto so ustanovili že leta 1919. Sprva je fakulteta delovala v okviru Tehniške fakultete. Na FE se šolajo in vzgajajo najboljši strokovnjaki iz področja elektrotehnike pri nas. Področje elektrotehnike zajema široko področje specializiranega znanja: elektroniko, močnostno elektrotehniko, telekomunikacije in avtomatizacijo, računalništvo, informatiko, multimedijske vsebine ter področje najsodobnejših komunikacij.

Kaj je moč študirati na FE?

Na FE je možno izbrati med univerzitetnim in visokošolskim strokovnim študijem (po bolonjski prenovi gre za študij elektrotehnike na 1. stopnji). Po uspešno zaključenem dodiplomskem študiju lahko študentje vpišejo magistrski študij oziroma bolonjski študij 2. stopnje. FE nudi tudi bolonjski študij tretje stopnje oziroma doktorski študij.

Fakulteta v okviru svojih prostorov in v sklopu svojega delovanja organizira tudi krajše, nekajdnevne seminarje, katerih namen je strokovno usposabljanje in dopolnilno izobraževanje tehničnih kadrov. Veliko pozornosti na FE namenijo tudi vzgoji mladih raziskovalcev, ki delujejo pod okriljem mentorjev – univerzitetnih profesorjev. Na ta način na fakulteti poteka raziskovalna in pedagoška dejavnost.

FE se ukvarja tudi z raziskovalno dejavnostjo. Na sami fakulteti tako deluje kar 33 raziskovalnih laboratorijev. V laboratorij se izvaja skupaj 15 raziskovalnih programov in 1 infrastrukturni program. Sočasno poteka 32 raziskovalnih projektov v okviru Agencije za raziskovalno dejavnost (22 temeljnih in 10 aplikativnih). Fakulteta sodeluje tudi s tujimi izobraževalnimi institucijami in raziskovalnimi ustanovami – tako potekajo 4 bilateralni projekti s 3 državami. Prav tako poteka kar 118 projektov za domača in tuja podjetja. FE se vključuje v 11 projektih 7. okvirnega programa Evropske skupnosti. Prav tako sodeluje v 17 ostalih EU projektih. Fakulteta za elektrotehniko je skratka vodilna izobraževalna in raziskovalna institucija na področju elektrotehnike pri nas.

Kdo je FE?

FE sestavlja 123 zaposlenih pedagoških delavcev ter 154 znanstvenih delavcev in raziskovalcev. Fakulteto soustvarjajo tudi vsi njeni dodiplomski in podiplomski študentje. Doslej je fakulteto na dodiplomski ravni uspešno zaključilo več kot 11.000 inženirjev, diplomiranih inženirjev ter univerzitetnih diplomiranih inženirjev. Na podiplomski ravni so študij končali več kot 1.100 magistrov in kar 600 doktorjev znanosti. Na FE se vsako študijsko leto vpiše veliko število bodočih strokovnjakov iz področja elektrotehnike. Na vse programe se tako vpiše okoli 750 študentov. Fakulteta za elektrotehniko je med bodočimi študenti precej priljubljena, saj so zaposlitvene možnosti, po uspešno dokončanem dodiplomskem ali podiplomskem študiju, precej velike. Na trgu dela se namreč ves čas išče usposobljene tehnične kadre, s širino znanja in izkušnjami, s katerimi študente  Fakulteta za elektrotehniko dobro opremi.

Obvestilo
Zavrnili ste piškotke za napredno oglaševanje oziroma piškote družbenih omrežij ter spletne analitike, zato vam je onemogočen dostop do spletne strani. Piškotki nam omogočajo, da so vsebine za vas brezplačne.

Potrdite piškotke in si zagotovite neomejen dostop.
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani