Fakulteta za arhitekturo

Fakulteta za arhitekturo

arhitektura

Fakulteta za arhitekturo (krajše FA) je članica Univerze v Ljubljani in ena izmed boljših srednje-evropskih arhitekturnih šol. Njena kvaliteta se odraža v številnih raziskovalnih dosežkih in priznanjih, prav tako pa nivo kvalitete potrjujejo vsi, ki FA sestavljajo – profesorji, asistenti, študentje, strokovnjaki, zunanji sodelavci, raziskovalci, itd. Vsako leto študij uspešno zaključi lepo število študentov oziroma diplomantov, ki s svojim znanjem dosegajo zavidanja vredne rezultate tako pri nas, kakor na tujem. FA se ponaša tudi z zelo kvalitetnim pedagoškim kadrom. S študijem na FA in pedagoškimi delavci se skušajo pokriti vsi vidiki sodobnega arhitekturnega ustvarjanja. Fakulteto za arhitekturo obiskuje okoli 1000 študentov.

Študij arhitekture in urbanizma

Univerzitetni študij arhitekture na FA izvajajo že vrsto let. V zadnjih letih pa se je pokazala potreba po izoblikovanju novega študijskega programa – študijske smeri Urbanizem. Tudi pri nas se namreč vse bolj kaže potreba po strokovno usposobljenih strokovnjakih – urbanistih, ki bodo znali poiskati prostorske rešitve in oblikovati kvalitetne urbane javne prostore. Prav tako pri nas potrebujemo izobražen kader, ki bo znal ustrezno poseči v že urejene urbane prostore, ki doslej niso bili zadostno izkoriščeni ali pa so nasploh primeri prostorskih navzkrižij.

Nov študijski program Urbanizem se bo na FA tako izvajal v povezavi in navezavi na že obstoječi študij Arhitekture. Študij Urbanizma je organiziran po bolonjski shemi 3+2. Po triletnem dodiplomskem programu študentje tako pridobijo naziv diplomirani inženir arhitekt urbanist, po 2-letnem magistrskem študiju pa naziv magister inženir arhitekt urbanist.

Nov študijski program glede na že obstoječega razvija nova znanja iz področja urbanizma, tehnike, arhitekture, družboslovja, itd. Študentje, ki bodo uspešno dokončali to študijsko smer, bodo usposobljeni za urejanje prostora na različnih ravneh. Pripravljeni bodo za projektiranje prostorskih načrtov – tako za mesta kakor manjše urbane enote.

Katedre na FA

Na Fakulteti za arhitekturo se nahajajo katedre:

  • Katedra za urbanizem
  • Katedra za družbene stavbe
  • Katedra za oblikovanje
  • Katedra za konstrukcije
  • Katedra za razvoj računal. projektiranja
  • Katedra za stanovanjske stavbe
  • Katedra za teorijo arhitekture

Možnosti zaposlitve?

Po uspešno dokončanem dodiplomskem ali podiplomskem študiju na FA se lahko študentje zaposlijo v različnih institucijah in podjetjih. Sploh diplomirane inženirje urbaniste se potrebuje pri sestavi prostorskih načrtov, zato se lahko zaposlijo tudi v javni upravi, na primer na občinah, ministrstvu za okolje itd. Nekateri se po končanem študiju odločijo tudi za samostojno pot in odprejo arhitekturni biro, spet drugi se kot arhitekti zaposlijo v že obstoječih podjetjih, ki se ukvarjajo z arhitekturnimi in prostorskimi načrtovanji ter rešitvami.

Obvestilo
Zavrnili ste piškotke za napredno oglaševanje oziroma piškote družbenih omrežij ter spletne analitike, zato vam je onemogočen dostop do spletne strani. Piškotki nam omogočajo, da so vsebine za vas brezplačne.

Potrdite piškotke in si zagotovite neomejen dostop.
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani