Želite izvedeti več o Erasmus izmenjavi?

Želite izvedeti več o Erasmus izmenjavi?

erasmus izmenjava

Erasmus izmenjava je študijska izmenjava v tujini, ki predstavlja dobro izkušnjo za študenta in odlično odskočno desko za njegovo morebitno zaposlitev v tujini. Preden se študent odpravi na izmenjavo, se mora dobro pozanimati o sami prijavi in poteku. Pomemben podatek je predvsem podatek o pogojih za uspešen študij na posamezni fakulteti. Pozanimati se velja tudi o jeziku, v katerem bodo potekala predavanja. Pogosto se namreč zgodi, da se študent odloči za fakulteto, kjer se od študentov pričakuje znanje določenega tujega jezika, ki ga študent ne zna in ima zato lahko veliko težav. Pred odhodom na izmenjavo, se morajo študentje pozanimati tudi o nastanitvah, finančni pomoči (štipendija, itd.), dostopnosti študijske literature, ipd. Nujno je pred izmenjavo preveriti tudi, katere od obveznosti, ki jih študent opravi v tujini, se priznajo na matični fakulteti.

Študentom so na voljo programi Erasmus+ in Erasmus Mundusa ter tudi program CEEPUS in razne bilateralne štipendije.

Prednosti in slabosti

Prednosti:

 • Izkušnje,
 • Nadgraditev tujega jezika,
 • Samostojnost in odgovornost,
 • Nova poznanstva,
 • Nove priložnosti za zaposlitev,
 • Referenca za študij v tujini.

Slabost:

 • Oddaljenost od doma,
 • Domotožje,
 • Neizpolnjena pričakovanja.

Kako do informacij o Erasmus izmenjavi?

Informacije o Erasmus izmenjavi je mogoče pridobiti iz različnih virov:

 • Erasmus koordinator na posamezni fakulteti,
 • Profesorji na fakulteti,
 • Mednarodna pisarna na fakulteti oziroma na univerzi,
 • Tutorji za tuje študente,
 • Resor za mednarodno sodelovanje na študentski organizaciji.

Katere pogoje mora študent izpolniti?

Osnovni pogoj za program Erasmus+ (izmenjava za namen študija v tujini) je, da je študent vpisan v vsaj drugi letnik dodiplomskega študija. Če se študent prijavlja na izmenjavo za namen prakse, potem ta pogoj zanj ni obvezujoč, ampak se lahko v takem primeru na izmenjavo odpravi že v prvem letniku. Prav tako je pogoj tudi to, da je matična fakulteta ali univerza nosilka univerzitetne listine Erasmus. To sta osnovna in glavna pogoja, vse dodatne pa določi matična fakulteta sama. Pogosto so pomembni faktorji še ocene in obštudijske dejavnosti. Preden študent odide v tujino, je potrebno podpisati študijski sporazum. V kolikor se študent prijavlja na bolj priznane univerze, lahko pričakuje, da so kriteriji za sprejem strožji.

Vsak študent gre lahko na izmenjavo na vsaki stopnji študija (dodiplomski, magistrski, doktorski), torej večkrat, za največ 12 mesecev.

Priznavanje izpitov v Sloveniji

Preden študent odide na izmenjavo podpiše študijski sporazum. Ta jasno določa obseg in obliko obveznosti, ki jih mora študent na izmenjavi opraviti (število ur, izpitov in seminarjev). V sporazumu so določene tudi vsebine, ki jih študent na tuji ustanovi izbere. Večina opravljenih izpitov na izmenjavi je študentom priznana in jim jih ni potrebno ponovno opravljati na matični ustanovi. Na izmenjavo pa gre študent lahko tudi z namenom pisanja diplomske naloge, kar mora biti zapisano v študijskem sporazumu.

Finančni vidik izmenjave

Za izmenjavo v tujini lahko študentje pridobijo tudi finančne pomoči in štipendije za spodbujanje mobilnosti:

 • Štipendija Erasmus+,
 • CEEPUS štipendija (srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev),
 • Programi Ad futura (javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in financiranje),
 • Štipendije različnih državnih organov, različni zasebni in javni viri,
 • Dodatek k Zoisovi, državni ali kadrovski štipendiji.
Obvestilo
Zavrnili ste piškotke za napredno oglaševanje oziroma piškote družbenih omrežij ter spletne analitike, zato vam je onemogočen dostop do spletne strani. Piškotki nam omogočajo, da so vsebine za vas brezplačne.

Potrdite piškotke in si zagotovite neomejen dostop.
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani