E-učilnice – sodoben način pridobivanja novega znanja

E-učilnice – sodoben način pridobivanja novega znanja

e-ucilnica

E-učilnice ali spletne učilnice so v osnovi aplikacija, ki jo lahko koristno uporabimo v procesu spletnega izobraževanja. E-učilnico se v pedagoškem procesu običajno uporablja za dokumentiranje, administracijo, poročanje in sledenje samega izobraževalnega procesa. Namen spletnih učilnic je uporaba naprednih tehnologij za potrebe izobraževanja. Te tehnologije se uporablja kot skupek orodij, njihova glavna naloga pa je, da olajšajo sam prenos znanja od učitelja na učenca. E-učilnice naj bi v prvi vrsti tako poenostavljale učni proces in ga delale preglednega ter bolj dostopnega vsem udeležencem izobraževanja.

E-učilnica temelji na urejanju vsebine. To se dogaja tudi z uporabo forumov, klepetalnic, anket, itd. Ne obstaja zgolj en sam sistem, po principu katerega bi delovale spletne učilnice. Obstajajo tako brezplačne kakor plačljive spletne učilnice. Brezplačna različica e-učilnice je na primer Moodle, dražja in zahtevnejša oblika pa Blackboard.

Spletne oziroma e-učilnice predstavljajo tudi eno izmed oblik e-učenja oziroma e-izobraževanja. Spletne učilnice je mogoče uporabljati v različne namene. Tako jih predavatelji in učitelji uporabljajo za osvajanje in utrjevanje znanja, za ponavljanje pa tudi za preverjanje in ocenjevanje že pridobljenega znanja. Največkrat so e-učilnice dopolnilo v kombinaciji s tradicionalno obliko poučevanja. To poimenujemo kombinirano izobraževanje in je sestavljeno iz tradicionalnega/klasičnega izobraževalnega procesa in e-izobraževanja, kamor sodijo e-učilnice.

Mnogi pedagogi in strokovnjaki so mnenja, da so e-učilnice prihodnost v pridobivanju novega znanja, saj se vse večji poudarek v učnem procesu daje uporabi sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije. Splet tako postaja vse bolj priročno orodje, s katerim lahko tudi v učnih procesih premagujemo oddaljenost, jezikovne ovire, časovne prepreke in druge omejitve, ki bi sicer ovirale izobraževalni proces. E-učilnice so tako priročno sredstvo za komunikacijo in natančno sledenje učnemu procesu. Kljub prednostim, ki jih nudijo e-učilnice, pa strokovnjaki po drugi strani poudarjajo, da le te v prihodnje ne smejo v celoti nadomestiti fizičnih učilnic in predavalnic, saj je ključ do uspeha v izobraževalnem procesu tudi osebni stik in komunikacija med učiteljem/predavateljem in učečim.

Obvestilo
Zavrnili ste piškotke za napredno oglaševanje oziroma piškote družbenih omrežij ter spletne analitike, zato vam je onemogočen dostop do spletne strani. Piškotki nam omogočajo, da so vsebine za vas brezplačne.

Potrdite piškotke in si zagotovite neomejen dostop.
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani