Dodiplomski študij zgodovine

Dodiplomski študij zgodovine

študij zgodovine

Dodiplomski študij zgodovine se izvaja na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Univerze v Ljubljani, na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem in na Filozofski fakulteti v Mariboru, Univerze v Mariboru. Študentje lahko izbirajo med enopredmetnim/samostojnim in dvopredmetnim dodiplomskim študijskim programom Zgodovine, prav tako pa se odločajo med nepedagoško in pedagoško smerjo. Če se študent odloči za dvopredmetni študij Zgodovine, so možne povezave s katero koli smerjo na Filozofski fakulteti ali pa zunaj nje na Teološki fakulteti. Dodiplomski študijski program Zgodovine je uspešno zaključen, ko študent opravi vse izpitne obveznosti iz izbranega programa in odda ter zagovarja diplomsko nalogo. K diplomi lahko kandidat pristopi, ko je opravil vse izpite, izpit iz skupnega predmeta in vse seminarske obveznosti.

Prvi so s študijem Zgodovine na dodiplomski ravni začeli v Ljubljani. Oddelek za zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani je začel z delovanjem že leta 1920. Pohvali se lahko s priznanimi predavatelji in zunanjimi sodelavci ter bogato knjižnico, ki ima kar 70.000 strokovnih enot literature. Na oddelku letno študira okoli 600 študentov, od tega večina redno vpisanih. Na prvi stopnji dodiplomskega študijskega programa lahko študentje izberejo univerzitetni študij zgodovine ali univerzitetni dvo-disciplinarni študijski program Zgodovina. Na dodiplomski 2. stopnji se študij začne z grško in rimsko zgodovino, nadaljuje pa s srednjim vekom in zaključi z novejšo ter sodobno zgodovino 19. in 20. stoletja.

Študij zgodovine na dodiplomski ravno vključuje tudi strokovne ekskurzije po Sloveniji, Balkanu in srednji Evropi. Če se študent odloči za samostojen študij zgodovine na 1. stopnji, potem je obvezno znanje dveh jezikov virov (latinščina, nemščina). Vsi študentje študijskega programa zgodovina se lahko v času svojega študija odločijo tudi, da bodo del svojih študijskih obveznosti opravljali v tujini.

Študentje zgodovine na dodiplomskem študiju se izobrazijo za opravljanje raznih oblik raziskovalnega, muzejskega, publicističnega in arhivskega dela. Usposobljeni so tudi za opravljanje dela na področju družboslovja ali humanistike, ki je sorodno njihovi stroki. Študentje, ki se odločijo za pedagoško smer študija, lahko opravljajo tudi delo učitelja ali profesorja na osnovnih in srednjih šolah ali drugih pedagoških institucijah.

Obvestilo
Zavrnili ste piškotke za napredno oglaševanje oziroma piškote družbenih omrežij ter spletne analitike, zato vam je onemogočen dostop do spletne strani. Piškotki nam omogočajo, da so vsebine za vas brezplačne.

Potrdite piškotke in si zagotovite neomejen dostop.
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani