Biotehniška fakulteta

Biotehniška fakulteta

biotehniška fakulteta

Biotehniška fakulteta je univerzitetna, visokošolsko strokovna in podiplomska izobraževalna ustanova in je članica Univerze v Ljubljani. Fakulteta se ukvarja tudi u znanstveno-raziskovalnim, strokovnim in svetovanim delom na področju vseh ved o živi naravi. Njena področja zanimanja so tako: biologija, mikrobiologija, kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, zootehnika, lesarstvo, živilstvo in biotehnologija. Skupna točka raznolikih študijskih smeri na Biotehniški fakulteti so naravni viri (živalstvi, rastlinstvo, zemlja, voda). Poslanstvo fakultete je proučevanje naravnih virov in trajnostno gospodarjenje z njimi. Fakulteta nosi veliko družbeno odgovornost, ko gre za ustvarjanje strokovnih in znanstvenih mnenj, na podlagi katerih se nato oblikuje nacionalna politika. Biotehniška fakulteta svoje poslanstvo in vizijo pedagoškega dela z mladimi zato utrjuje na družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju vsega živega okoli nas.

Študijski programi na Biotehniški fakulteti

Na fakulteti se izvajajo tako Bolonjski kakor stari študijski programi. Na prvi stopnji bolonjskega študija poteka univerzitetni in visokošolski strokovni študijski program. Na drugi stopnji bolonjskega študija poteka magistrski študijski program, na tretji stopnji pa doktorski program ( Bio-znanost, Biomedicina, Statistika in Varstvo okolja). Stari študijski programi obsegajo dodiplomski univerzitetni in visokošolski strokovni študij ter  podiplomski študij Bioloških in biotehniških znanosti (znanstveni magistrski, doktorski in enovit doktorski študij).

Oddelki na Biotehniški fakulteti

Na fakulteti se nahaja več različnih oddelkov, ki proučujejo naravne vire. Z oddelki fakulteta pokriva vso raznovrstnost vsega živega, ki je predmet zanimanja fakultete. Tako lahko bodoči študentje izbirajo med naslednjimi področji študija: Oddelek za agronomijo, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Oddelek za živilstvo, Oddelek za biologijo, Oddelek za lesarstvo, Oddelek za gozdarstvo, Študij Biotehnologije, Oddelek za Zootehniko in Študij Mikrobiologije. Čeprav so področja študija na Biotehniški fakulteti precej raznovrstna in raznolika, jim je skupno proučevanje vsega živega – narave v najširšem smislu in aplikacija pridobljenih znanj za koristno uporabo v praksi. Vsi oddelki stremijo k uporabi svojih znanj in raziskav v čim bolj trajnostno naravnane rešitve raznih okoljskih problematik.

Znanstveno – raziskovalna ustanova

Biotehniška fakulteta je izrazito znanstveno-raziskovalno usmerjena izobraževalna ustanova. Znanstveno in raziskovalno delo na fakulteti pokriva vsa znanstvena področja : biologijo, agronomijo, biotehnologijo, genetiko, gozdarstvo, krajinsko arhitekturo, lesarstvo, mikrobiologijo, varstvo naravne dediščine, živilstvo in zootehniko. Znanstveno raziskovanje je organizirano v 21 raziskovalnih programih in v 48 raziskovalnih skupinah. Fakulteta redno sodeluje tudi v raznih raziskovalnih projektih na nacionalni in mednarodni ravni. Med nacionalnimi projekti so tako temeljni, kakor tudi aplikativni in podoktorski projekti. Biotehniška fakulteta se tako lahko pohvali s strokovnim pedagoškim delom, kakor tudi z doma in na tujem priznanim strokovnim in raziskovalnim delom.

Obvestilo
Zavrnili ste piškotke za napredno oglaševanje oziroma piškote družbenih omrežij ter spletne analitike, zato vam je onemogočen dostop do spletne strani. Piškotki nam omogočajo, da so vsebine za vas brezplačne.

Potrdite piškotke in si zagotovite neomejen dostop.
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani